• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (KZ)"
Rok:
1 Styczeń193
2 Luty217
3 Marzec182
4 Kwiecień147
5 Maj161
6 Czerwiec159
7 Lipiec96
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0