• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 40 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie cen sprzedaży drewna obowiązujących w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0