UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIX/800/14 w sprawie zaliczenia odcinka al. Warszawskiej (od skrzyżowania ulic ul. Armii Krajowej i Obrońców Tobruku do granic miasta) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna i ustalenia przebiegu ww. alei od ul. Alojzego Śliwy do granic miasta."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty12
3 Marzec13
4 Kwiecień5
5 Maj11
6 Czerwiec13
7 Lipiec12
8 Sierpień12
9 Wrzesień17
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0