UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIX/790/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty5
3 Marzec12
4 Kwiecień7
5 Maj8
6 Czerwiec12
7 Lipiec14
8 Sierpień8
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0