UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIX/789/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturowych i Muzeum Warmiii I Mazur w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec15
4 Kwiecień4
5 Maj9
6 Czerwiec12
7 Lipiec10
8 Sierpień8
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0