UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIX/802/14 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani H.S."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty11
3 Marzec16
4 Kwiecień21
5 Maj12
6 Czerwiec16
7 Lipiec15
8 Sierpień9
9 Wrzesień28
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0