UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Godziny obsługi mieszkańców"
Rok:
1 Styczeń47648
2 Luty44278
3 Marzec41971
4 Kwiecień34032
5 Maj53573
6 Czerwiec32486
7 Lipiec36134
8 Sierpień14141
9 Wrzesień17221
10 Październik10680
11 Listopad0
12 Grudzień0