• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 497 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz systemu do zarządzenia drukiem dla Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty6
3 Marzec7
4 Kwiecień7
5 Maj7
6 Czerwiec8
7 Lipiec8
8 Sierpień8
9 Wrzesień8
10 Październik8
11 Listopad8
12 Grudzień0