• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 493 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 20 grudnia 2013 r. przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty9
3 Marzec6
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0