• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 491 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych łącznych"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty8
3 Marzec10
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec13
7 Lipiec13
8 Sierpień16
9 Wrzesień18
10 Październik11
11 Listopad4
12 Grudzień0