• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 490 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, pozostających w trwałym zarządzie, użytkowaniu i administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty8
3 Marzec12
4 Kwiecień21
5 Maj9
6 Czerwiec11
7 Lipiec18
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0