• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 489 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej - odcinek B, obejmujący ulicę Obiegową wraz z wiaduktem w ciągu ulicy Żołnierskiej"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec6
4 Kwiecień7
5 Maj14
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0