• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 488 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej - odcinek A, obejmujący ulice Witosa - Płoskiego - Sikorskiego i Tuwima"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty6
3 Marzec8
4 Kwiecień1
5 Maj8
6 Czerwiec9
7 Lipiec9
8 Sierpień10
9 Wrzesień9
10 Październik10
11 Listopad3
12 Grudzień0