• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 479 z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2013 rok"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec8
4 Kwiecień4
5 Maj6
6 Czerwiec9
7 Lipiec9
8 Sierpień11
9 Wrzesień8
10 Październik10
11 Listopad2
12 Grudzień0