• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 478 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na serwis systemu COMARCH EGERIA "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty6
3 Marzec12
4 Kwiecień6
5 Maj9
6 Czerwiec10
7 Lipiec11
8 Sierpień8
9 Wrzesień10
10 Październik12
11 Listopad0
12 Grudzień0