UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 476 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności na dokumentach wytworzonych w Urzędzie Miasta Olsztyna w związku z prowadzeniem w latach 1999 - 2011 postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0