• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 452 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie - Pani Małgorzaty Kowalewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego "
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień0
5 Maj2
6 Czerwiec5
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0