UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K. Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 23 września 2013 roku - obecność"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty9
3 Marzec13
4 Kwiecień4
5 Maj13
6 Czerwiec10
7 Lipiec13
8 Sierpień5
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0