• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLVI/757/13 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń37
2 Luty32
3 Marzec39
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0