UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLVI/761/13 w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty10
3 Marzec17
4 Kwiecień27
5 Maj13
6 Czerwiec15
7 Lipiec13
8 Sierpień6
9 Wrzesień27
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0