UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIII/739/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty6
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj9
6 Czerwiec16
7 Lipiec15
8 Sierpień8
9 Wrzesień18
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0