• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 417 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 października przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty3
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec3
8 Sierpień2
9 Wrzesień1
10 Październik5
11 Listopad0
12 Grudzień0