• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 417 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 października przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0