• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 410 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2013 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty3
3 Marzec8
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0