UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLV/752/13 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty28
3 Marzec40
4 Kwiecień42
5 Maj28
6 Czerwiec33
7 Lipiec20
8 Sierpień9
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0