• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 405 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji liceów i zespołów szkół ogólnokształcących na rok szkolny 2013/2014"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty3
3 Marzec4
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0