• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw w Olszynie przy Al. Warszawskiej 105, działka 110-9/5”."
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty17
3 Marzec18
4 Kwiecień8
5 Maj12
6 Czerwiec27
7 Lipiec23
8 Sierpień15
9 Wrzesień18
10 Październik13
11 Listopad3
12 Grudzień0