UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K. Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 26 sierpnia 2013 roku - obecność"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty6
3 Marzec12
4 Kwiecień5
5 Maj10
6 Czerwiec7
7 Lipiec14
8 Sierpień7
9 Wrzesień11
10 Październik14
11 Listopad13
12 Grudzień0