UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLII/725/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec16
4 Kwiecień23
5 Maj9
6 Czerwiec17
7 Lipiec16
8 Sierpień7
9 Wrzesień27
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0