• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLII/731/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty12
3 Marzec4
4 Kwiecień3
5 Maj6
6 Czerwiec14
7 Lipiec13
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0