UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLII/734/13 w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty8
3 Marzec16
4 Kwiecień25
5 Maj11
6 Czerwiec18
7 Lipiec18
8 Sierpień16
9 Wrzesień21
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0