UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 340 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku "
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty13
3 Marzec9
4 Kwiecień9
5 Maj9
6 Czerwiec11
7 Lipiec12
8 Sierpień3
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0