• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie Al. Wojska Polskiego w Olsztynie na odcinku od ulicy Żeromskiego do Al. Sybiraków”."
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty12
3 Marzec9
4 Kwiecień16
5 Maj13
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0