• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie Al. Wojska Polskiego w Olsztynie na odcinku od ulicy Żeromskiego do Al. Sybiraków”."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty2
3 Marzec10
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec7
7 Lipiec3
8 Sierpień11
9 Wrzesień9
10 Październik6
11 Listopad2
12 Grudzień0