• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wymianie rur ciepłowniczych na preizolowane w istniejących rurach osłonowych Dn500mm w"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty2
3 Marzec1
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec4
7 Lipiec4
8 Sierpień8
9 Wrzesień6
10 Październik6
11 Listopad8
12 Grudzień1