• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wymianie rur ciepłowniczych na preizolowane w istn"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty2
3 Marzec3
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0