• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wymianie rur ciepłowniczych na preizolowane w istn"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty5
3 Marzec6
4 Kwiecień0
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień4
9 Wrzesień1
10 Październik6
11 Listopad4
12 Grudzień1