UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 228 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowań kontrolnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, miejskich jednostkach organizacyjnych, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, samorządowych instytucjach kultury oraz podmiotach zewnętrznych korzystających ze środków publicznych przekazywanych im przez Miasto Olsztyn "
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty25
3 Marzec20
4 Kwiecień19
5 Maj19
6 Czerwiec13
7 Lipiec15
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0