UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIX/679/13 w sprawie przystąpienia Miasta Olsztyna w latach 2013-2015 do realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół "
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty8
3 Marzec12
4 Kwiecień7
5 Maj12
6 Czerwiec11
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0