UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIX/693/13 w sprawie skargi Kupców na Dyrektora Zakładu Cmentarzy Komunalnych"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty6
3 Marzec12
4 Kwiecień17
5 Maj8
6 Czerwiec13
7 Lipiec16
8 Sierpień11
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0