UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIX/686/13 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych nr 313009 N (ul. Ryszarda Knosały) i 313011 N (ul. Jarosława Iwaszkiewicza)"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty11
3 Marzec14
4 Kwiecień14
5 Maj12
6 Czerwiec14
7 Lipiec11
8 Sierpień6
9 Wrzesień20
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0