UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Rzeczy Znalezionych"
Rok:
1 Styczeń11259
2 Luty8906
3 Marzec13572
4 Kwiecień15077
5 Maj15017
6 Czerwiec11115
7 Lipiec1870
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0