UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Rzeczy Znalezionych"
Rok:
1 Styczeń40216
2 Luty31898
3 Marzec21977
4 Kwiecień20377
5 Maj33086
6 Czerwiec21835
7 Lipiec14168
8 Sierpień9386
9 Wrzesień13435
10 Październik10216
11 Listopad9631
12 Grudzień512