UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń31406
2 Luty21374
3 Marzec41819
4 Kwiecień61094
5 Maj48217
6 Czerwiec42279
7 Lipiec34751
8 Sierpień16899
9 Wrzesień20942
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0