UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń66063
2 Luty55125
3 Marzec42161
4 Kwiecień46005
5 Maj81863
6 Czerwiec49104
7 Lipiec56082
8 Sierpień27981
9 Wrzesień21719
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0