• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXVII/658/13 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Siewnej – Dajtki w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty15
3 Marzec26
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0