• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXVII/660/13 o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń125
2 Luty133
3 Marzec168
4 Kwiecień151
5 Maj109
6 Czerwiec124
7 Lipiec100
8 Sierpień99
9 Wrzesień85
10 Październik41
11 Listopad0
12 Grudzień0