UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXVI/648/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu "
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty8
3 Marzec12
4 Kwiecień8
5 Maj7
6 Czerwiec8
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0