UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXVI/645/13 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – STADION przy ulicy Sybiraków w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty7
3 Marzec16
4 Kwiecień8
5 Maj10
6 Czerwiec10
7 Lipiec11
8 Sierpień8
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0