UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Pliki cookies"
Rok:
1 Styczeń12507
2 Luty7132
3 Marzec18983
4 Kwiecień22095
5 Maj10611
6 Czerwiec12150
7 Lipiec9367
8 Sierpień6844
9 Wrzesień7625
10 Październik599
11 Listopad0
12 Grudzień0