• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/621/13 w sprawie konsultacji z mieszkańcami gminy Olsztyn dotyczących zmiany granic Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty8
3 Marzec4
4 Kwiecień3
5 Maj6
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0