• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/606/13 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej."
Rok:
1 Styczeń91
2 Luty52
3 Marzec52
4 Kwiecień41
5 Maj42
6 Czerwiec26
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0