• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/606/13 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej."
Rok:
1 Styczeń91
2 Luty52
3 Marzec52
4 Kwiecień41
5 Maj42
6 Czerwiec34
7 Lipiec41
8 Sierpień29
9 Wrzesień18
10 Październik15
11 Listopad0
12 Grudzień0