• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/604/13 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń72
2 Luty113
3 Marzec49
4 Kwiecień32
5 Maj35
6 Czerwiec20
7 Lipiec28
8 Sierpień23
9 Wrzesień35
10 Październik28
11 Listopad26
12 Grudzień22