• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/612/13 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Olsztynie na lata 2013 - 2015"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty11
3 Marzec5
4 Kwiecień6
5 Maj3
6 Czerwiec9
7 Lipiec4
8 Sierpień5
9 Wrzesień4
10 Październik6
11 Listopad1
12 Grudzień0