• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/612/13 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Olsztynie na lata 2013 - 2015"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec4
4 Kwiecień4
5 Maj8
6 Czerwiec3
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0